Bij Zeilvereniging Muiderzand draait alles om het zeilen in open boten. Zowel sportief als recreatief en voor jong en oud.
De vereniging zorgt voor saamhorigheid, gezelligheid en een vrijwilligerspool. Vanuit de vereniging wordt door de wedstrijdzeiler getraind en deelgenomen aan regionale, nationale en internationale selectiewedstrijden en evenementen. De zeilers krijgen training van toptrainers in de disciplines 1-mans en 2-mans zwaardboten en skiffs. Trainers kunnen gebruik maken van de coach-RIB's waarover het Regatta Center Muiderzand beschikt.
 
Recreatieve zeilers kunnen zeilen wanneers ze willen vanaf ons gezellige clubhuis. Voor hen organiseren we ook leuke sportieve evenementen.
 
De vereniging Muiderzand is aangesloten bij het Watersportverbond.

Je hoeft geen lid van de vereniging te zijn om gebruik te maken van de gezeligge beachbar 'Het Palaver'.